Kitabın Orijinal Adı: المیزان فی تفسیر القرآن

Kitabın Yazarı: Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai

Açıklama: El-Mizan tefsirinin aslı 20 cilt (yaklaşık 8 bin sayfa) olup, Arapça yazılmıştır.

 

Kitap ve Kitabın Yazarı Hakkında Bilgi

El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai’nin (hicri şemsi 1281 – 1360) hicri kameri 14. asırda kaleme aldığı bir tefsirdir. Kur’an-ı Kerim tefsirleri arasında Kur’an’ı en geniş ve en kapsamlı inceleyen Şia tefsirlerinden biridir.

“El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an” kitabında, Kur’an’ı Kur’an’la tefsir etme metodu esas alınmıştır. Bu tefsirin ilmi insafı; dikkat ve derinliği, Şii ve Sünni alimlerinin bu tefsire teveccüh etmelerine; Kur’an’ın anlaşılması ve araştırılması alanındaki kaynakların en muteberi olmasına; hakkında kısa zamanda onlarca kitap, yüzlerce makale ve tezlerin yazılmasına neden olmuştur.

Bu tefsir Farsça, Arapça, Urduca, İspanyolca ve Türkçe dillerine çevrilmiş ve yayımlanmıştır.

 

El-Mizan Tefsirin Özellikleri

Kur’an’ı Kur’an’la tefsir etmek, El-Mizan tefsirinin en önemli özelliğidir. Önceki tefsirlerde genellikle ayetin birkaç manası olma ihtimali durumunda müfessir, onlar arasında bir tercih yapmaksızın ihtimalleri nakletmekle yetinirdi. Ama el-Mizan tefsirinin imtiyaz ve ayrıcalığı, birkaç manadan birini (ayetlerin yardımıyla veya ayetteki mevcut karinelerle) tercih ederek, maksadı aydınlatmasıdır.

Geçmişte müfessirlerin bir konuya ait ayetleri bir araya toplayarak bir sonuç alma adetleri yoktu ama merhum Allame Tabatabai birçok konuda bu yöntemi kullandı. Örneğin ihbat hakkındaki bütün ayetleri bir araya getirerek, Kur’an’da ihbatın ne anlama geldiği noktasında bir sonuca vardı. El-Mizan’ın bir diğer önemli imtiyaz ve ayrıcalığı, ondaki Kur’an hikayeleridir. Allame bu konu hakkında farklı surelerde bulunan bütün ayetleri bir araya getirerek, tefsir etmiş ve Kur’an’ın bu konuyla ilgili diğer yerlerinde ise, yüzeysel değinmiştir. Enbiyaların kıssalarını öğrenmek için el-Mizan tefsiri en önemli kaynaklardan biridir. Ayrıca Allame Tabatabai “Ahdeyn” kitaplarını Kur’an’la mukayese etmiş ve onların değiştirilmiş yerlerini belirtmiştir. Bir taraftan şüphelere teveccüh etmek ve muhaliflerin eleştirileri ve onları inceleme ve eleştirme işi; diğer taraftan dini güncel olaylarla tatbik etmeye çalışma ve ilmi, felsefi ve kelami konulara inayet etmesi, El-Mizan tefsirinde bulunan en bariz özelliklerden biridir.

 

El-Mizan tefsiri ve bu tefsirler ilgili ek kaynaklar:

1- El-Mizan Tefsirinin bazı ciltlerine aşağıdaki sitelerden ulaşabilirsiniz:

Arapça, Farsça ve Türkçesi için: http://www.islamkutuphanesi.com/elmizantefsiri/

Ya da http://www.caferilik.com/kutuphane/category/kur-an-ve-hadis

 

2- El-Mizan ve değerli yazarı hakkında daha fazla bilgi için:

http://tr.wikishia.net/view/El-Mizan_fi_Tefsiri%27l_Kur%27an_(kitap)

İletişim