Can gardaşım kırk gün oldu

Gamla yandı bacın Zeyneb

Gece gündüz her bir demde

Seni andı bacın Zeyneb

* * * * *

Geldim Gardaş bak yanına

Kanım fedadır kanına

Canını senin canına

Kurban sundu bacın Zeyneb

* * * * *

Feryad edip vurup sine

Ağlarım ben yane yane

Kabrin başında pervane

Olup döndü bacın Zeyneb

* * * * *

Gönlünde derdi çok iken

Dünya sırtında yük iken

Ekmeğini sen yok iken

Zeh’re bandı bacın Zeyneb

* * * * *

Kırk gündür çekerim çile

Dert saldı beni bu hale

Hutbeye okuyup, söz ile

Zulmü yendi bacın Zeynep

* * * * *

Sırtında bin dert taşıdı

Kanadı kırık kuş idi

Gözü dolu kan yaş idi

Tam kırk gündü bacın Zeyneb

* * * * *

Başıma bağladım kara

Düştüm derde ah u zara

Kırk gün çile gamdan sonra

Sana döndü bacın Zeyneb

Arzu Çetinkaya

27.09.2020

İletişim