İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:Müminin şerefi gece namazı kılmasında, izzet ve onuru ise insanlara eziyet ve cefa etmemesindedir. (Hisal, c. 1, s. 6)

 

Gece namazı / Teheccüt Namazı (Arapça: صلاة الليل) gece yarısından sabah ezanına kadar 11 rekât olarak kılınan en önemli müstahap namazdır. “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl.” ayeti gereği gece namazı Hz. Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.a) için farz ve diğer müminlere ise  müstahap kılınmıştır. Hadis ve rivayetlerde önemle vurgulanmış ve müminin şerefi, günün günahlarının kefareti, kabir vahşetini bertaraf eden ve rızkın garantisi olarak tanıtılmıştır. Eda vaktinin geçmesi durumunda kazasının yerine getirilmesi tavsiye edilmiştir.

 

11 rekâtın tamamını kılmanın bir zorunluluğu yoktur ve daha az kılınabilir. Böyle bir durumda son üç rekâtı (iki rekât şef’ namazı bir rekât vitr namazı) kılmanın fazileti daha çoktur.

 

Gece Namazının Kılınışı

 

Gece namazı 11 rekâttır ve şu şekilde kılınır: Gece namazının ilk sekiz rekâtı: sabah namazı gibi, iki rekâtlı olarak gece namazı niyetiyle kılınır.

 

İki rekât şef’ namazı: Birinci rekâtında, Fatiha suresinden sonra “Nas” suresi ve ikinci rekâtta, “Felak” suresini okumak müstahaptır.

 

Bir rekât vitir namazı: Fatiha suresinden sonra, üç kere “Tevhid” suresi, bir kere “Felak” suresi ve bir kere de “Nas” suresini okumak veya sadece bir sure okumak doğrudur. Kunutu uzun tutmak bu namazda çokça tavsiye edilmiştir.

 

Vitir namazının kunutunda kırk mümin için dua ve istiğfar etmek; yetmiş kere: “Esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh” (Allah’tan mağfiret ve bağışlama dileriz ve ona doğru dönüp yöneliriz) demek; yedi kere “Hazihi mekamu’l aizi bike minen nar” (Kıyamet gününün ateşinden sana sığınanın makamı işte budur) ve 300 kere: “el-Afv” demek müstahaptır. Ardından şu duayı okumak tavsiye edilmiştir: “Rabbi iğfirliy verhemniy vetub aleyye, inneke ente tevvabul ğafurur rahîm”

 

Gece namazının en faziletli kısmı vitir ve şef’ namazıdır ve şef’ namazı vitir namazından daha üstündür.

 

Gece namazının kılınış zamanı, gece yarısından fecr-i sadık’a kadardır ve seher vakti diğer vakitlerden en iyi olanıdır. Gecenin üçte birinin son kısmı seher sayılmaktadır ve seher vaktinde gece namazı kılmak daha faziletlidir.

 

Gece Namazının Hükümleri

 

1: Gece namazında, şef’ ve vitir namazıyla iktifa etmek doğrudur ve hatta vakit dar olduğu zaman sadece vitir namazına iktifa edilebilir.

 

2: Gece namazının kılınış zamanı, gece yarısından fecri sadık’a kadardır ve seher vakti diğer vakitlerden en iyi olanıdır. Gecenin üçte birinin son kısmı seher sayılmaktadır ve seher vaktinde gece namazı kılmak daha faziletlidir.

 

3: İnsanın oturarak gece namazı kılması caizdir. Ama oturarak kıldığı her iki rekâtı, ayakta kılınan bir rekât namaz olarak sayması daha iyidir.

 

4: Yolcular ve gece yarısından sonra gece namazını kılmaya muvaffak olamayacak kimseler namazını gece yarısından önce kılabilir.

 

5: Vitir namazı bir rekâttır ve kunutsuz da eda edilebilir.

 

Lütfen bizleri de dualarınızda eksik etmeyiniz. Allah Teala, Muhammed ve Al-i Muhammed hürmetine siz ve değerli ailenize her daim sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin inşallah

İletişim