Firdevs’ten geçerken Âdem peygamber

Sorar Cebrail’e kim bu zümrütten peyker

O nur Fatıma’dır der kızı Peygamber

Mest olur duruşuna Âdem, Fatıma ananın

* * *

Kulakta parlayan zümrütten küpeyi sordu

Dedi onlar Hasan Hüseyin Fatıma oğlu

Başındaki tacı sordu Âdem Peygamber

Dedi o eşi Ali’dir Fatıma ananın

* * *

Baba baktı semaya raks ediyor bulutlar

Yükseliyor güneş ay, soldurunca umutlar

Boyun eğmiş melekler Kevser’i okuyorlar

Müjde verildi gelişi Fatıma ananın

* * *

Ebter dediler diye ayetler geldi

Soyun kesildi dediler Fatıma verildi

Bir kız verdi Allah hediyemdir dedi

Adı on bir yıldız oldu Fatıma ananın

* * *

Eğer olmasaydı olmazdı on bir imam

İlimler sahipsiz kalırdı olurdu toz duman

Putperestler boşlukta olurdu kahraman

Değeri bilinmeli Fatıma ananın

* * *

Kucağına aldı peygamber ninni demeye

Melekler cem oldu onu görmeye

Kulağına ayet okundu Rabbi bilmeye

Bir nur vardı yüzünde Fatıma ananın

* * *

Ali oturmuştu mihrap dibinde

Gözlerini dikmişti kapı önünde

Dua okuyordu dili Maşuk yönünde

Gönlünde vardı resmi, Fatıma ananın

* * *

Kapısına dayanmış kötü nefisler

Kin kusuyorlardı nasipsiz diller

Lanet okuyorlar gökte Melekler

Kırdılar sinesini Fatıma ananın

* * *

Bir nur verilmişti Kevser ilminden

Nur akıyordu hem dem dilinden

Ayetler okunuyor Allah indinden

Anıyordu soyunu Fatıma ananın

* * *

Arştan yeryüzüne ayet inmişti

Evdekiler hakkında haber vermişti

Peygamber ona Betül demişti

Aslı nur, nesli nur Fatıma ananın

* * *

Kâbe’nin içinde bir nur göründü

Gitti şükür secdesine yüzün süründü

Arşta izin verildi aşka büründü

Mest oldu kalbi Ali’ye, Fatıma ananın

* * *

Hazreti Fatıma ana, ana olmuştu

Dünyaya Hasan’la, Hüseyin doğmuştu

Müjde verildi Ahmed’e kâinat sahibinden

Mest çekildi yüzüne Fatıma ananın

* * *

Alemde dünyayı seyran eyledi

Ayetlerle peygamber soyunu bezedi

Kevser’den çıkarıp kahraman eyledi

Yeşili ala bulanmış Fatıma ananın

* * *

Elife emretti oldu bir cihan

Melekler boyun eğdi hayrandı Süphan

İmza Allah’ındı oldu delil Kur’an

Cennette adı yazıldı Fatıma ananın

* * *

Ol harfiyle yarattı bütün cihanı

İlla ayetiyle kurdu bu güzel irfanı

Kerbela’da okuduk ilmi irfanı

Bu ilim Hüseynidir Fatıma ananın

* * *

Kerbela’da görmüşler o güzel tenin

Son baharın olmuş solmuş güllerin

Al olmuş bedenin hem de kefenin

Kalbi kırık gördüler Fatıma ananın

(Allah’ın salat ve selamı Hz. Muhammed ve Ehlibeytine olsun)

Şair Yazar: Musa DEDEİ / İSTANBUL

İletişim