Bin dokuz yüz yetmiş dokuz aylardan ocak ayıydı

İran’ın semalarında doğdu inkılap güneşi

Def eylediler ülkeden Şah denilen o belayı

İran’ın semalarında doğdu inkılap güneşi

Karanlığı ışığıyla boğdu inkılap güneşi

 

Gark olmuştu inananlar hüzün ile sefalete

Hâk dostları hazır idi bu uğurda Şehadete

Hasret kalmış iken toplum huzur ile adalete

İran’ın semalarında doğdu inkılap güneşi

Bereketli yağmur gibi yağdı inkılap güneşi

 

Ruhullah Humeyni diye bir yiğit önder olmuştu

Zalimlere düşman idi mazluma yaver olmuştu

Küfür sistemine karşı durup muzaffer olmuştu

İran’ın semalarında doğdu inkılap güneşi

Zulmü yer ile bir eden çığdı inkılap güneşi

 

Mümin olan bayram etti, yas tuttu münafık düşman

Gerçek imanın gücüne şahit oldu bütün cihan

Hayret içinde kalmıştı büyük, küçük iki şeytan

İran’ın semalarında doğdu inkılap güneşi

Huzur ve muhabbet kokan bağdı inkılap güneşi

 

Ruhullah’ın gittiği yol ceddinin gittiği yoldu

Bütün İslam âlemine örnek oldu umut oldu

Tağuti saltanat o gün inkılap ile son buldu

İran’ın semalarında doğdu inkılap güneşi

Zulmün karşısında duran dağdı inkılap güneşi

 

Arzu Çetinkaya

31.01.2021

İletişim