Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

 

Dedim arif beyan et, kimdir Betul-u Zehra?

Dedi: İrfan ehlinin ezberidir Fatıma.

Dedim Kuranda var mı hakkında inen ayet?

Dedi: Resul Ekrem’in Kevseri’dir Fatıma.

* * *

Tanıyanlar Zehra’ya müptela olur her dem,

Meveddetiyle onun unutulur tüm elem.

Varlığını borçludur ona Âdem ve alem

Yaratılış nurunun mihveridir Fatıma.

* * *

Dedim aydan parlaktı nurlu idi cemali

Dedi: Gelmez beyana onun eşsiz kemali.

Dedim var mı alemde bir dengi ve emsali?

Dedi: Hakkın emsalsiz eseridir Fatıma’dır.

* * *

Mesihilerin inat eylediği zamanda,

Mübahale ayeti nazil oldu Kuran’da.

Fatıma da var idi, işte o gün meydanda

Mümine hanımların serveridir Fatıma.

* * *

Dedim hasta kalplerin Fatıma’dır tabibi,

Dedi: Kevser suresin odur elbet sahibi

Dedim çok sever idi onu Allah habibi

Dedi Resul’ün canı ciğeridir Fatıma.

* * *

Onu incitenlerde yoktu Allah korkusu

Kör etmişti onları makam mevki tutkusu

Alırdı Habibullah ondan beheşt kokusu

Cennet ‘alanın misk-i amberidir Fatıma.

* * *

Dedim onu sevenler eder mülke kanaat

Dedi: Mevvettedinde vardır ebedi hayat

Dedim Şia’larına edecek mi şefaat

Dedi: Ahde vefanın gevheridir Fatıma.

* * *

Nuruyla aydınlatır gökte şems ile ayı

Şia’sının kalbinden giderir gam tasayı

Zulmette kalmaz mümin severse Fatıma’yı

Aydınlık geleceğin seheridir Fatıma

* * *

Dedim Beytul ahzanda gece gündüz ağladı

Dedi: Baba diyerek ciğerini dağladı

Dedim zulüm karşısında da şecaatle çağladı

Dedi: Hakkın batıla zaferidir Fatıma.

* * *

Alemleri kuşatan hak nurun nişanesi

Onunla hayat bulur Şia’nın kalp hanesi

Hasaneynle Zeynep’in gözü yaşlı annesi

Ali’nin canı, eşi, yaveridir Fatıma.

* * *

Dedim kim getirecek mazlumun baharını?

Dedi: Oğlu söndürür yüreklerin narını

Dedim biraz tarif et nurani didarını

Dedi: Habibullah’ın benzeridir Fatıma.

Arzu Çetinkaya

İletişim