Allah’ın daveti Receple gelir,

Bilenlere ne de büyük nimettir,

Anlayanlar sarılırlar duaya,

Hazırlık yaparlar nur Ramazan’a,

* * * * *

Arınmaktır murad tüm günahlardan,

Nasiplenmektir o pak ırmaktan,

El çekmektir nefs ile masivadan,

Takva elbisesini giydirir yaradan,

* * * * *

Bezer onu Şaban’a sunmak için,

Ne gam, keder kalır onda ne hüzün,

Aşk kanadı ile Recep, Şaban, Ramazan,

Hepsinden uçup geçer o zaman,

* * * * *

Cenneti ala’ya yolculuktur bu,

Her kulun kendi öz arzusudur bu,

Bir lütuftur, bir ihsandır çok bariz,

Rabbimizden bizlere bu hediye,

* * * * *

Yaşanır bu dökülemez sözlere,

Cemre düşer gönüllere, dirilir,

İsteyene can nefesi verilir,

Gelin haydi, gelin diyor Rabbimiz,

Bak bekliyor cennetteki yeriniz.

AYŞEN YALÇIN

İletişim