Korkmak mı Sevmek mi?

Korkmak mı Sevmek mi?

Ölümden korkma nedeni, ahiret için çabalamamak, ona teveccüh etmemek ve dünyaya yönelmektir. Bu ahiretin viran olmasına neden olur. İnsan, ölümün ahiret âlemine ayak basmak ve bu dünyadaki çabalarının karşılığını görmek olduğuna inanmalıdır. Bu inanç insanı şer’î ve insanî görevlerini yerine getirmeye yöneltir ve onun Allah’ın geniş rahmetine ümit duymasına neden olur. Böyle bir durumda insan ölümden korkmamakla birlikte, onu ilahî görüşmeye vesilesi olması sebebiyle sever ve ona aşk duyar.

daha fazla bilgi edinin
Zorluk ve Sıkıntılar

Zorluk ve Sıkıntılar

Yaşamda Sürekli Zorluklarla Karşılaşmak Soru: Bir müddet önce başladığım işte zarar ettim. Aile fertlerim sürekli hastalar. Ailede çalışan sadece benim ve hayat yükünü yalnız başıma omuzlamaktayım. İmamlarımızdan (a.s) sorunların bertaraf edilmesi hakkında tavsiyeler...

daha fazla bilgi edinin
İletişim