Duanın Gücü

Duanın Gücü

Allah (c.c)! O’ndan gayri hiçbir ilah yoktur. Ezeli ve ebedi hayat ile diridir. Tüm varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini kudret elinde bulunduran ancak O’dur. Ölümlü olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde, bilinen veya bilinmeyen tüm âlemlerde ne varsa tamamı...
İletişim