Receb Ayının Yirmi Yedinci (Biset) Gecesi ve Günü Amelleri

Receb Ayının Yirmi Yedinci (Biset) Gecesi ve Günü Amelleri

Recep ayının 27. gecesi Bi’set gecesidir. Bu günde Allah Resulü (s.a.a) Hz. Cebrail’in (a.s) kendisine Hak Teâla tarafından risaleti indirmesiyle peygamberliğe seçilmiştir. Çok mübarek ve faziletli bir gece olan bu geceyle ilgili olarak şu amellerin yapılması...
Mübarek Recep Ayı

Mübarek Recep Ayı

Allah’ın daveti Receple gelir, Bilenlere ne de büyük nimettir, Anlayanlar sarılırlar duaya, Hazırlık yaparlar nur Ramazan’a, * * * * * Arınmaktır murad tüm günahlardan, Nasiplenmektir o pak ırmaktan, El çekmektir nefs ile masivadan, Takva elbisesini giydirir yaradan,...
İletişim