Mübarek Şaban Ayının 15. Gece ve Gününün Amelleri!

Mübarek Şaban Ayının 15. Gece ve Gününün Amelleri!

Bu çok mübarek gece ve gündüzde halinizin ve gücünüzün yettiği kadar amellerini yerine getiriniz. İbadetlerde bıkkınlık yaratacak durumlardan kaçınınız. Gücünüz yettiği amelleri yapınız hepsini yapmanıza gerek yoktur. Allah katında en değerli amel huzu, huzuru kalp ve...
Mübarek Şaban Ayı Amelleri

Mübarek Şaban Ayı Amelleri

Şaban Ayı veya Şabanu’l-Muazzam (Arapça: شعبان المعظم), hicrî kameri ayların sekizincisidir. Bu ay, İslami ayların en önemlilerinden ve Hz. Resulü Kibriya Efendimize (s.a.a) mensup bir aydır. Şaban, “şueb” kökünden ve öte yandan müminlerin rızık ve hasenatları bu ayda...
İletişim