Hz. Muhammed (s.a.a)

Mecnun oldum aşk çölünde
Muhabbet bulut selinde
Kurtuluş gördüm pirimde
Yürek coştu deli gönül

 

Dere olduk bin ırmakta
Damla olduk okyanusta
İlham aldık biz cananda
Cihan coştu deli gönül

 

Kerbela yolundan geçtik
Aşkla muhabbete girdik
Fırat’ın suyundan içtik
Gözler coştu deli gönül

 

Biat ettim ben pirime
Aldanmam kötü birine
Kurban olayım serine
Hak sen dedi deli gönül

 

Sana geldim ey mihmandar
Bağlandım ben sona kadar
Her şeyimi kurban adar
Boyun eğdim deli gönül

 

Filizlendik dost bağında
Bulduk seni Tur dağında
Cebrail durmuş sağında
Lebbeyk dedi deli gönül

 

İlham aldık biz nurundan
Vazgeçmişiz dünyamızdan
Ayrılmayız dost yolundan
Bağlanmışız deli gönül

 

Muhammed Mustafa adı
Dört kitapta geçer yâdı
On iki imam’dır şanı
Kalpten selam eder gönül

 

Gönül bağladım ben sana
Hiç iyleşmiyor bu yara
Adın yazdım dağa taşa
İltimasım sana gönül

 

Adın geçiyor Yasin de
Mukâfat şura ayette
Ehl-i beytin 33 te
Allah dostusun ey gönül

 

Sana bağlandık dostumuz
Söz, yüzülse de postumuz
Hak sana olan yolumuz
Muhammed Mustafa gönül

 

Sen Allah’ın elçisisin
Bu ümmetin nefesisin
Ayetleri süsleyensin
Bir güneşsin bize gönül

 

Uyanda bak ümmetine
Girmiş şeytan cinnetine
Şeytanlanmış zimmetine
Yoldan çıkmış şaşkın gönül

 

Diyorlar ki biz aşıkız
Bilmezler, şeytan taşıyız
Yoldan çıkmış bir şaşıyız
Affeder mi bizi gönül

 

Sapıtan insanlar çoktur
Sana hiç uyanlar yoktur
Diyorlar şeytan hak yoldur
Şaşkınız ey deli gönül

 

Anne babalar sapıtmış
Kötü örnek olurlarmış
Çocukları yoldan çıkmış
Duy bizi ey deli gönül

 

Bil ki ümmet sapıtmıştır
Günahlara katışmıştır
Na mahreme yapışmıştır
Üzgünüz ey deli gönül

 

Kardeş kardeşe vuruyor
Zengin fakiri soyuyor
Adını haktır koyuyor
Sapıtmış bu ümmet gönül

 

Adın vardır ameli yok
Namaz vardır sapıtan çok
Kur’an’da ki kurallar yok
Şaşkınız biz deli gönül

 

Biliyorlar ki sen haksın
Kur’an’da ehlinle paksın
İlelebet olacaksın
Gir bu kalpe deli gönül

 

Namaz vardır ameli yok
Kur’an okur değeri yok
Sapıtanlar dünya da çok
Batmışız biz deli gönül

 

Herkes biliyor şanını
Kirletiyorlar adını
Erkek kaldı ne kadını
Kıyamet mi deli gönül

 

Dün kardeştik bugün düşman
Herkes inan çıkmış yoldan
Batıl hak karışmış çoktan
Seçilmiyor deli gönül

 

Kadınlar hicabsız çıkar
Erkekler gözlerin atar
Her ikisi ahretin yakar
Kurtar bizi deli gönül

 

Adın gelse salavatsın
Tüm insanlardan âlasın
Bu ümmete bir babasın
Bir nazar et bize gönül

 

Deryani der hak sizdedir
Kur’an’da ki ayettedir
Şanınız tüm âlemdedir
Mest oldu bu deli gönül

 

Sen âlemler sultanısın
Sevenleri kurtaransın
Sen Muhammed Mustafa’sın
Bir nazar et bize gönül

Musa Dedei Deryani

30.10.2020

İletişim