Zehra’nın narin yüreği hüzün keder gussa dolu

Çünkü Muhammed Mustafa bu dünyadan göçtü bugün.

Ali’nin büküldü beli kırıldı kanadı kolu

Çünkü  Hatem-ul enbiya bu dünyadan göçtü bugün.

* * * * *

Habibullahın hanesi sabır özlem hicran kokar

Can dedesinin hasreti Zeyneb’in sinesin yakar

Hasan ile Huseyin’in gözlerinden yaşlar akar

Çünkü Resul-u Kibriya  bu dünyadan göçtü bugün.

* * * * *

Peygamberin aşıkları sinelerini dağlarlar.

Feryad-ı figan eyleyip coşkun sel gibi çağlarlar

Gökyüzündeki melekler Fatıma için ağlarlar

Cünkü  canan-ı Fatıma bu dünyadan göçtü bugün

* * * * *

Münafıkların elinden resul Ekrem yoruldu

Söz dinlemeyen nadana sitem eyledi kırıldı

Gökyüzünde arş âlâda matem meclisi kuruldu

Cünkü ruh-u Kuran Ta-ha bu dünyadan göçtü bugün

* * * * *

 Gam gasevet düşmüş idi Fatıma’nın sinesine

Matem havası hâkimdi Ehlibeytin hanesine

Hüzün keder nazil oldu müminlerin cümlesine

Çünkü yüce nur-u  huda bu dünyadan göçtü  bugün

Arzu Çetinkaya /Almanya

İletişim