Gündem

Safer Ayı ve Amelleri

Safer Ayı ve Amelleri

Ey Aziz, Ey Aziz, Ey Aziz; bütün yarattıkların senin azametin karşısında zelil ve hakirdirler; o halde yarattıklarının şerri karşısında bana yet, ey ihsan eden, ey güzel iş yapan, ey nimet veren, ey lütufta bulunan, ey ki senden başka ilâh yoktur.

Zeynep’in Günleri

Zeynep’in Günleri

Uyumaya yüz tutan insani yönlerimizi; sabır iffet, tahammül, cesaret, merhamet, ilim feraseti yeşertmek için! Yezid’in sarayında zalimlere seslenerek fani dünyaya dair unutamayacağımız  hutbende hilmine şahit oluyoruz!

Kalbe Yolculuk Başlamasın mı?

Kalbe Yolculuk Başlamasın mı?

İmam Hüseyin’i (a.s) ve Kerbela kıyamını idrak etmeye çalışarak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinden güç alıyoruz. Her yıl anarak kişisel değil evrensel olan bu mücadelenin her karesinden ders çıkarmaya çalışıyoruz. Sine vurarak, çıkar çatışmalarından, benlikten, kibir ve gururlanmadan uzak olduğumuzu hatırlıyor, her defasında yine ve yeniden Rabbul aleminin huzurunda ahdimizi tazeliyoruz.

Derd-i Kübraya Düşmüşem

Derd-i Kübraya Düşmüşem

Neyneva denen bu yerde yolumuzu kesti düşman

Evlad-ı Muhammed kaldı bu diyarda çeşm-i giryan

Zeyneb’em eziz qızınam, gel gör halımı Ana Can

Kerbu-belâ sahrasında zulme, ezaya düşmüşem

Bugün İmam Hüseyin (a.s) Nerede?

Bugün İmam Hüseyin (a.s) Nerede?

Peki Huseyin (a.s) bugün nerededir? Bugün kimin yanındadır, çadırlar nerede kurulmuştur? Kerbela neresidir bugün? Zillet nerededir? Bugün kimden uzaktır ve beridir Huseyin (a.s)?

Beşeriyete Üç Nasihat…

Beşeriyete Üç Nasihat…

Bir ömür göz yaşı döküp hayatımızı Hüseyni kılmamışsak yani sadece göz yaşı döküp hayatımıza Hüseyni bir yön ve şekil vermeyip matem ayından çıktığımızda sanki hiçbir şey olmamış gibi Hüseyinsiz bir hayata geri dönmüşsek, kendimizi sorgulamalıyız.

Muharrem Ayı Amelleri

Muharrem Ayı Amelleri

İmam Rıza (a.s): Muharrem ayı girince hiç kimse babamın güldüğünü göremez, keder ve üzüntü yüzünden eksik olmazdı; Aşura gününe kadar hep böyle olurdu. Aşura günü ise babamın musibet, hüzün ve ağlama günüydü; o gün babam, “Bugün Hüseyin’in (a.s) şahadet günüdür” derdi.

Gadir Hum Vakıası Nedir?

Gadir Hum Vakıası Nedir?

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Allah benim mevlamdır ve ben de müminlerin mevlasıyım. Ben onlara kendi nefislerinden daha evla ve layık kimseyim.” Daha sonra da emin olmak ve yanlıştan kaçmak için şu cümleyi üç defa tekrarladı: “Ben kimin mevlasıysam, bu Ali de onun mevlasıdır.”

Gadir Hum Bayramı Amelleri

Gadir Hum Bayramı Amelleri

Gadir Hum Gününde oruç tutup ibadet etmeniz, Muhammed ve Ehl-i Beyt’ini (a.s) anıp onlara salavat göndermeniz gerekir. Resulullah (s.a.a) Emirulmüminin Ali’ye (a.s) bugünü bayram etmesini vasiyet etti. Nitekim her peygamber kendi vasisine bugünü bayram olarak kutlamasını vasiyet ediyordu.

İmam Hamaney’in Dilinden Gadir-i Hum

İmam Hamaney’in Dilinden Gadir-i Hum

Şia, Ehlibeyt ve imamet mektebi mensupları Gadir meselesine bağlıdırlar… Ama bu mesele Müslümanların genel yaşamında, Müslümanlar arasındaki birlik ve dayanışmada, Müslümanlar arasındaki kardeşlik meselesinde olumsuz etki bırakmaması gerekir. Yıllar boyunca düşmanlar…

İletişim