Şaban Ayı veya Şabanu’l-Muazzam (Arapça: شعبان المعظم), hicrî kameri ayların sekizincisidir. Bu ay, İslami ayların en önemlilerinden ve Hz. Resulü Kibriya Efendimize (s.a.a) mensup bir aydır. Şaban, “şueb” kökünden ve öte yandan müminlerin rızık ve hasenatları bu ayda taksim edildiğinden ve çoğaldığından, bu aya Şaban adı verilmiştir.

 

Şaban Ayının Faziletleri

 

Şaban Ayı, Hz. Resulü Ekrem Efendimize (s.a.a) mensuptur. Efendimiz bu ayda oruç tutar ve Ramazan ayıyla birleştirirdi. Masumlardan (a.s) bu ayın fazileti hakkında nakledilen rivayetlerde, cennete gitmek ve kıyamette ilahî nimet ve kerametlerle karşılaşmak için bu ayda oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Şaban ayı girdiğinde İmam Seccad ashabını toplar ve onlara ‘Ey ashabım! Bu ayın nasıl bir ay olduğunu biliyor musunuz? Bu ay Şaban ayıdır ve Hz. Resulullah bu ay benim ayımdır, diye buyurmuştur. Öyleyse kendi peygamberinizin sevgisini kazanmak ve Rabbinize yakınlaşmak için oruç tutunuz. Ali bin Hüseyin’in canı kudret elinde olan Allah’a andolsun ki babam Hüseyin bin Ali’den duydum ki babam Müminlerin emirinin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: ‘Her kim Şaban ayında Resulullah’ın sevgisini kazanmak ve Allah’a yakınlaşmak için oruç tutarsa; Allah onu sever, kıyamet günü ona kerametlerini nasip eder ve cenneti ona vacip kılar.

 

Şeyh Tusi, Safvan Cemal’den şöyle nakletmektedir: “İmam Sadık bana buyurdu ki ‘Bu ayda çevrende olan herkesi oruç tutmaları için teşvik et.’ Dedim ki size feda olayım, bu ayda oruç tutmanın bir fazileti mi var? Buyurdu ki: Evet, her ne zaman Şaban ayının hilali görülürse Resulullah tellalı (münadiyi) çağırtır ve Medine sokaklarında dolaşarak şu şekilde demesi için emir verirdi: ‘Ey Medine halkı! Ben Allah’ın size gönderdiği elçisiyim. Bilin ki Şaban ayı benim ayımdır, öyleyse bu ayda bana yardımcı olanlara Allah rahmet etsin, yani bu ayda oruç tutunuz.”[1]

 

İmam Sadık Müminlerin Emiri Hz. Ali’den şöyle nakletmiştir: “Allah Resulünün tellalının Şaban ayındaki nidasını duyduğumdan beri, Şaban ayının orucunu terk etmedim ve hayatta olduğum sürece yüce Allah’ın izniyle terk etmeyeceğim.” Ve yine şöyle buyururdu: “İki ayın orucu (Şaban ve Ramazan) Allah’tan tövbe ve mağfirettir.”[2]

 

 Şaban Ayının Amelleri

 

Mefatihu’l Cinan kitabında Şaban ayının amelleri şu şekilde zikredilmiştir:

 

Salavatı Şabaniye Duasını dinlemek için tıklayınız…

 

 

Lütfen bizleri de dualarınızda eksik etmeyiniz. Allah Teala, Muhammed ve Al-i Muhammed hürmetine siz ve değerli ailenize her daim sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin inşallah

—————————————————————————————–

[1] Mefatihu’l-Cinan, s. 280.

[2] Mefatihu’l-Cinan, s. 280.

İletişim