Men Zeyneb’em, gardaşsızam, gör ne belaya düşmüşem

Düşman yolumu kesipti, Kerbu-belâ’ya düşmüşem

Yeddi gardaş, iki oğul kurban verdim din uğruna

Kimsem yoktu, kime deyim, derde cefâya düşmüşem.

 

Harabede soldu benim can Rugeyyem nazli gülüm

Takatim tükendi bitti bitap düştüm tutmaz elim

Bir günde saçım ağardı büküldü gamedim belim

Gözüm yaşı ile dolan  ganlı sahraya düşmüşem

 

Neyneva denen bu yerde yolumuzu kesti düşman

Evlad-ı Muhammed kaldı bu diyarda çeşm-i giryan

Zeyneb’em eziz qızınam, gel gör halımı Ana Can

Kerbu-belâ sahrasında zulme, ezaya düşmüşem

 

Hüseynimden ayrılalı olmuşam men derde düçâr

Meni yakar nâr-ı hicrân, dinmez gönlümde ah u zâr

Cümle derde derman olan ey atam Haydar-ı Kerrar

Gel derdime derman eyle, derd-i kübraya düşmüşem.

Arzu Çetinkaya

17.08.2021

İletişim