Yine hatırladım kanlı sahrayı
Kanlara bürünmüş şanlı abayı
Tarihler anlatmış Kerbubelayı
Gözyaşım sel oldu mazlum Hüseyn’e

* * * * *

Fırat’a söyleyin suyun kurusun
Ali Ekber susuzdur Allah korusun
Askar’ın dudağı kurudu etşan
Gözyaşım sel oldu mazlum Hüseyn’e

 

* * * * *

Yezid’in orduları Fırat’ı kesti
Bu çölde ateşli bir rüzgar esti
Abbas kollarını bu yolda verdi
Gözyaşım sel oldu mazlum Hüseyn’e

* * * * *

Toprağı ince ele ey Kerbubela
Şehid düşülecek bu kutsal yolda
Kanı damlayacak yüce Kur’an’da
Gözyaşım sel oldu mazlum Hüseyn’e

 

* * * * *

Soyun da kalmasın ey Yezid senin
Kopardın Muhammed’in bir parça tenin
Yeri ateş Hüseyin’e su vermeyenin
Gözyaşım sel oldu mazlum Hüseyn’e

 

* * * * *

 

O Kur’an’dı, o İslam’ın diliydi
Peygamberin gönlünde sevgiliydi
Kerbela’da Hak yolunda can verdi
Gözyaşım sel oldu mazlum Hüseyn’e

 

Musa Dedei

İletişim