En büyük bayramdır Gadir Hum günü

İkrârına sadık kula bayramdır

O gün Allah tamam eyledi dini

Hakikate giden yola bayramdır

* * * * *

Bir ismi Haydar’dır bir ismi Ali

Odur müminlere halife veli

Elesti bezminde demişiz beli

İsmini zikreden dile bayramdır

* * * * *

Hac dönüşü Resul beyan eyledi

Halka Halifeyi ayan eyledi

Münafık gönlünde Tufan eyledi

Laleye sümbüle güle bayramdır

* * * * *

“Din kemale erdi” buyurdu Kur-an

Müminlere mevla oldu Şah Merdan

Şad oldu müminler yas tuttu düşman

Efil efil esen yele bayramdır

* * * * *

Ali dostlarının çehresi güldü

Gönülleri coştu aşk ile doldu

Risalet son buldu velayet geldi

Semaya yükselen ele bayramdır

* * * * *

Arzumuz o dur ki adalet gelsin

Dünyamıza huzur muhabbet gelsin

Zuhur etsin İmam saadet gelsin

Ağaca yaprağa dala bayramdır

Arzu Çetinkaya

İletişim