Böyle olmaz idi Kudüs’ün hâli

Müslümanlar birlik olsaydık eğer.

Biterdi ümmetin derdi, melâli

Hakiki imanla dolsaydık eğer.

 

İslam toprağına girilmez idi

Bir karışı dahi verilmez idi

Siyonist İsrail kurulmaz idi

Vahdet deryasına dalsaydık eğer

 

Tutmazdı mazlumun bizleri ahı

Üzmezdik zuhuru bekleyen şahı

Doğardı mazlumun şems ile mahı

Ahdimize vefa kılsaydık eğer

 

Velayeti Fakih pirin seyyidin

Hasan Nasrallah’ın cesur yiğidin

Süleymani gibi şanlı şehidin

Kadir kıymetini bilseydik eğer

 

Ümmette olmazdı gam ile tasa

Giriftar olmazdı analar yasa

Düşmanın eline geçmezdi Aksa

Ahdimize sadık kalsaydık eğer

 

Tanırdık pirinçte beyaz taşları

Müslüman kılıklı hain  başları

Mazlumların  akmaz idi yaşları

Tarihten ders ibret alsaydık eğer

 

Hatırlayıp peygamberin sözünü

Sürse idik segaleynin izini

Mustazaf gönlünden hüzün tozunu

Merhamet gösterip silseydik eğer

Arzu Çetinkaya

İletişim