Yoluna kurbanız ne olur gelsen

Harabe dünyamız ne olur gelsen

İslam’ı Kur’an’ı Sen ihya etsen

Sensiz perişanız ne olur gelsen

* * * * *

Ey yüce Rabbimin kutlu velisi

Tahir Ehlibeyt’in eşsiz incisi

Risalet hanesinin nuru güneşi

Rasul şefkatinle ne olur gelsen

* * * * *

Sensiz gökte var azap yağmuru

Kapandı yüzümüze erbain yolu

Kalbimiz hasretle hicranla dolu

Haydar sefan ile olur gelsen

* * * * *

Alıyorum kokunu her bir anımda

Yüzünün özlemi yara bağrımda

Kıskandırıp gülleri nur bakışında

Fatime izzetinle ne olur gelsen

* * * * *

Dostunla barışığız hasmına haşin

Değişmeyiz âleme tek bir bakışın

Herşeyin kemali Senin gelişin

Müçteba heybetinle ne olur gelsen

* * * * *

Şerafet yücelik soyunda Senin

ALLAH’ın rızası rızanda Senin

Gözler hasret ile yolunda Senin

Hüseynî şecanla ne olur gelsen

* * * * *

Sensiz biz Kur’an’ı anlamıyoruz

Namazlardan lezzet alamıyoruz

Halimize bir çare bulamıyoruz

Seccad ibadetinle ne olur gelsen

* * * * *

Tahrife İslam’ı çok çalıştılar

Doğruyu yanlışa karıştırdılar

Ümmetin zihnine şüphe attılar

Baqır ilmin ile ne olur gelsen

* * * * *

İnsanlar öz nefsinin esiri oldu

Kalpler putlarla dünyayla doldu

Cehalet cihanda kol gezer oldu

Sadık mektebinle ne olur gelsen

* * * * *

Karanlık zindanı seyran etmeye

Zulüm saraylarını viran etmeye

Çaresiz  dertlere derman etmeye

Kâzım irşadınla ne olur gelsen

* * * * *

Tevhid inancının şartlarındansın

Gönüllere taht kurmuş sultansın

Güneş ışığından daha parlaksın

Rıza raufluğunla ne olur gelsen

* * * * *

Hayırda herkesten Sensin ileri

Kainatın seçilmiş adaletli lideri

Liyakat dolusun ey ALLAH eri

Cevad takvan ile ne olur gelsen

* * * * *

Borçluyuz hepimiz pâk ecdadına

Nimetimiz daimi Senin hatrına

Muhtacız Senin Hadi nuruna

Naki müjden ile ne olur gelsen

* * * * *

Nergis mürvetinin şanlı evladı

Şerefin ve nâmın âlemi sardı

Gaybetin bizleri pek yaraladı

Zeki asaletinle ne olur gelsen

Hacı Elif Akbulut

İletişim