Receb veya Receb’ul Murecceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir. Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Receb, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ise, ümmetimin ayıdır.” Aynı şekilde Peygamber Efendimizden (s.a.a) şöyle bir rivayet daha nakledilmiştir: “Her kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.” Receb ayının ilk Perşembe gününün akşamına “Leyletü’l-Regaib” denir.

 

Receb ayının en önemli etkinliklerinden birisi Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) Bi’seti’dir. İmam Muhammed Bakır (a.s), İmam Cevad (a.s), İmam Ali’nin (a.s) kutlu doğum günleri ve yine İmam Hadi (a.s) ve İmam Kâzım’ın (a.s) şehadet günleri de bu ayın en önemli etkinliklerindendir.

 

Mübarek Receb ayı dualarını okumak ve dinlemek için tıklayınız…

 

Receb Ayının Manası

 

“Receb” ululamak ve azim saymak manasında gelmiştir. “Receb ayının” manası büyük ve muhterem sayılmış anlamındadır. Lügat nakillerinde İslam öncesi Arapları, bu ayı saygın bilmiş ve bu ayda savaşmaktan kaçınmışlardır. Receb ayı, başka isim ve sıfatlarla da anılmıştır. Bu aya “Receb’ul Ferd” «رجب الفرد» yalnız anlamını taşıyan bu ismi vermişlerdir. Çünkü diğer haram aylar arka arkaya gelirken, bu ay yalnız kalmıştır. Ayrıca “Receb’ul Mudar” «رجب المُضَر» Peygamber Efendimizin (s.a.a) cedlerinden olan “Mudar” kabilesinin bu aya karşı özel bir ihtiramı söz konusuydu ve bu ismin oluşmasına sebep olmuşlardı. “Receb’ul Esb” «رجب الاصب» ve “Receb’ul Esm” «رجب الاصم» Peygamber Efendimiz (s.a.a) tarafından nakledilmiştir. “İlahi rahmet bu ayda ümmetimin üzerine döküldüğü için “Receb’ul Esb” ve bu ayda müşriklerle savaş yasaklandığı için de “Receb’ul Esm” diye adlandırılmıştır.”

 

Receb Ayının Faziletleri

Abdullah b. Abbas’dan gelen bir rivayette Receb ayı ulaşmış ve Müslümanlar Hz. Peygamber’in (s.a.a) etrafında halka oluşturmuşlardı. Hz. Peygamber (s.a.a) Allah’a sena ve selamdan sonra, geçmiş peygamberleri de anarak, şöyle buyurdu: “Ey Müslümanlar! Büyük ve bereketli olan Receb ayı, gölgesini sizlerin üzerine sermiştir. Müşrikler ve bidat icad edenler hariç, her kim bu ayda Allah’a ibadet ederse, ilahi rahmet üzerine dökülür. Bu ayda öyle bir gece vardır ki kim o geceyi uyanık ve namazla geçirse, Allah onun cesedine ateşi haram kılar; bin tane melek onunla tebrikleşir ve bin tanesi de o günde olduğu gibi onun için istiğfar ederler.” Sonra şöyle buyurdular: “Her kim bu ayda bir gün oruç tutarsa, kıyamet gününün korkusundan emanda kalır ve cehennem ateşinden kurtulur”.

 

Receb Ayının Her Güne Özel Amelleri

 

Mübarek Receb ayı dualarını okumak ve dinlemek için tıklayınız…

İletişim