Safer veya Saferu’l-Hayr ya da Saferu’l-Muzaffer (Arapça: صَفَر), hicri kameri ayların ikincisidir.

 

Cahiliyet döneminde “nacir” adıyla anılmaktaydı. Safer, “safer” kökünden ve boş anlamına gelmektedir. Bu ayda Yemen’de pazarlar kurulur ve ona saferi derlerdi. Orada azıklar ve gerekli erzaklar alındığı için her kim pazara ulaşmayıp telef olduğundan bu aya bu isim verilmiştir. Bazıları ise bu ayın isimlendirilmesi hakkında şöyle demişlerdir: Bu ay, Muharrem ayından sonra geldiği için ve cahiliyet dönemindeki insanlar Muharrem ayında –haram ay olduğundan- savaş yapmadıklarından safer ayı ile birlikte savaşa başlarlardı ve bu şekilde savaşa gittiklerinden evleri boş kalırdı, bu yüzden bu aya safer ayı denilmiştir.

 

Yer ve Konumu

 

Muharrem ayından sonra, bu ay da Şialar için matem ve yas ayıdır. Hz. Fahri Kainat Efendimizin (s.a.a) vefatı ve Hz. İmam Hasan Mücteba (a.s) ve Hz. İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti ve yine İmam Hüseyin’in Erbain’i bu aydadır.

 

 

 

Ya Şedide’l Guva ve ya Şedide’l Mihal. Ya Azizu ya Azizu ya Aziz. Zellet bi azametike cemiu halgik. Fekfini şerre halgik. Ya Muhsinu, Ya Mucmilu, Ya Mun’imu Ya Mufzil. Ya La ilahe illa ente. Subhaneke inni kuntu mine’z Zalimin. Festecebne lehu ve necceynahu mine’l gam ve kezalike nunci’l mu’minin. Ve Sallallahu ala Muhammedin ve alihi’t Tayyibine’t Tahirin.

 

Safer Ayının Amelleri

 

 

Safer Ayındaki Önemli Gelişmeler

1- İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başı Şam’a ulaştı (h. 61)

2- Rukayye’nin (s.a) şehadeti (h. 61)

3- İmam Musa Kazım’ın (a.s) doğum günü (h. 128)

4- Salmanı Farisi’nin vefatı (h. 33)

5- Ammar ve Huzeyme’nin şehadeti (h. 37)

6- Peygamberin (a.s) vasiyet yazdırmak için kağıt kalem istemesi (h. 11)

7- Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.a) vefatı (h. 11)

8- İmam Ali’nin (a.s) imametinin başlaması (h. 11)

9- İmam Hasan Müçteba’nın (a.s) şehadeti (h. 50)

10- İmam Rıza’nın (a.s) şehadeti (h. 203)

İletişim