Hareket Halinde Kılınan Nafile Namazı

 

Soru 1: Hareket halinde nafile (müstehap) namaz nasıl kılınır? Tekbir, rükû ve secdeleri nasıl yapılır?

 

          Cevap: Kıbleye doğru yönelmeye ihtiyaç duymadan, Tekbir (Allah-u Ekber) getirilip Hamd (Fatiha) ve surenin okunmasından sonra, rükû ve secdeler baş ya da gözle ima edilerek eda edilir.

 

Hediye Verenin Borçlu Olduğu Bilindiği Halde Hediyesini Kullanma

 

Soru 2: Bir kimse bir şahsa halı hediye ettikten sonra vefat eder ve hediyeyi alan kimse hediye verenin aldığı hediyesinin parasını mağazaya ödemediğini bilirse, vazifesi nedir?

 

          Cevap: Hediyeyi hediye verenin vefatından önce almışsa bir vazifesi yoktur ve hediyenin borcu vefat edenin malının aslından ödenmelidir.

 

 Allah’tan Başkasına Yemin Etmek

 

Soru 3: Kur’an’ı Kerim’in ya da İmam Hüseyin (a.s) veya Hz. Abbas’ın üzerine yemin etmek Allah’a yemin etme hükmünü taşır mı?

 

          Cevap: Allah Tebarek ve Teala’nın isimleri dışındakiler, şer’i yemin sayılmaz ve bağlayıcı değildir ve yemini yerine getirmemenin kefareti yoktur. Ancak her durumda yalan yere yemin etmek, haramdır.

 

Ölü İçin Kılınan Kaza Namazlarını Oturarak Kılma

 

Soru 4: Elli yaşında bir bayanım ve diz ağrım var, vefat eden annemin kaza namazlarını oturarak kılabilir miyim?

 

          Cevap: Farz ihtiyat gereği vefat eden kimsenin kaza namazlarını oturarak kılmak yeterli değildir ve ayakta kılınmalıdır.

 

Ölüye Dokunma

 

Soru 5: Eğer bir kimse yıllar önce bir meyyite (ölüye) dokunmuşsa ve ölüye dokunmadan dolayı guslün farz olduğunu bilmeyip gusül almamışsa;

 

    • Şimdi gusül ona farz mıdır?
    • Onun bu senelerde kılmış olduğu namazların hükmü nedir?
    • Tutmuş olduğu farz oruçların hükmü nedir?

 

          Cevap 1 ve 2: Meyyitin bedenine dokunma, (ölünün) bedenin soğumasından önce gerçekleşmişse, üzerine gusül farz olmaz. Eğer (ölüye dokunma) bedenin tamamının soğumasından sonra ve ölüye verilen gusüllerin bitmesinden önce gerçekleşirse, ölüye dokunma guslü farz olur. Ölüye dokunma guslü alınmaksızın, namaz batıldır ve ölüye dokunma guslü alınmadan kılınan namazların kazası kılınmalıdır. Ancak şahıs ondan (ölüye dokunduktan) sonra cünüp olur ve cenabet guslü alırsa, ölüye dokunma guslünden kifayet eder (yani ölüye dokunma guslü yerine de geçer) ve namazı sahihtir, ama (cenabet guslü dışındaki) diğer gusüller farz ihtiyat gereği, ölüye dokunma guslünden kifayet etmez (yerine geçmez).

Cevap 3: Ölüye dokunma guslü almaksızın tutulan oruçlar sahihtir.

 

 

İsticari Orucun Öğle Ezanından Sonra Bozulması

 

Soru 6: İsticari (ücret karşılığı ölmüş kimse adına tutulan oruç) oruç tutan kimse öğle ezanından sonra isteyerek orucunu iftar edebilir mi (bozabilir mi)?

 

          Cevap: Farz ihtiyat gereği caiz değildir.

 

Beyaz Evlilik

 

Soru 7: Beyaz evliliğin (kadın ve erkeğin evlilik akdi okumadan evli karı koca gibi birlikte yaşamaları) hükmü nedir?

 

          Cevap: Şer’i evlilik akdi olmadan, yapılan evlilik batıl ve kadın ve erkeğin ilişkileri de haramdır.

 

Miras Yerine Hibe

 

Soru 8: Bir kimse malının bir kısmını miras ünvanıyla vereseden (mirasçılardan) birine bağışlarsa, acaba bu hibe ve vasiyet geçerli sayılır mı? Vefat ettikten sonra bu varis, mirastan hak iddiasında bulunabilir mi?

 

          Cevap: İnsan malının bir kısmını vereseden birine bağışlama veya teslim etmeyle, mezkur varisin kendi malından miras almamasını ve onun payının diğer mirasçılara verilmesini vasiyet edebilir. Bu vasiyet diğer mirasçılar tarafından da onaylanması durumunda bu vasiyete amel etmek farz olur ve vasiyet edenin vefat etmesinden sonra mirasçılardan hiçbirinin ona itiraz hakkı yoktur.

 

 Buluğ Öncesi Gelirler

 

Soru 9: Buluğ (ergenlik) öncesi gelir ve kazançları olan kimsenin humus yılı, ilk gelirini kazandığı tarih midir yoksa buluğ öncesi gelirler ölçü değil midir?

 

          Cevap: Humus yılının başlangıcı, ilk gelirini kazandığı (her ne kadar buluğdan önce olsa da) zamandır.

 

Baş ya da Ayak Meshini Tekrarlama

 

Soru 10: Baş ya da ayağın meshi esnasında, meshin ve özellikle de başın meshinin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmaz ve tekrar mesh edersek abdest sahih midir?

 

          Cevap: Şüphe vesveseden dolayı değilse, tekrar mesh ediniz, ancak mesh mahallinin kuru olması gerektiğine dikkat etmelisiniz.

 

Kaynak: https://www.leader.ir/tr/content/24302/Yeni-Fetvalar-(Mart-Ay%C4%B1)

İletişim