İkinci Mektup:

Soru: Peki, Allah’a, Peygamber’e ve Allah’ın velileri olan Ehlibeyt’e âşık olmam için nasıl bir yol gösterirsiniz bana?

 

Allame’nin Cevabı:

Rahatsızlığımdan dolayı çok sayıdaki diğer mektuplar gibi sizin de mektubunuzun cevabını geç yazdığım için özür dilerim…

Her hâl ve koşulda bizim için zorunlu, gerekli olan şey kulluk yöntemi, diğer bir ifadeyle Allah’ı tanıma/bilme yöntemidir. Kur’an ve Sünnet’ten anlaşıldığı kadarıyla bunun da yolu, Allah’ı yâd etmek, anmak ve amelî vazifeleri yerine getirmektir. Yani birinci mektupta işaret ettiğim murakabe ve muhasebedir. Şimdilik siz uykudan uyandığınız her sabah Allah’ı unutmayacağınıza dair karar alın. Ardından kendinizi sürekli Allah’ın huzurunda görün. Gece de uyumadan önce gün içerisindeki yaptıklarınızın muhasebesini yapın. Bir gaflet sonucu hata yapmışsanız istiğfar edin ve nefsinizi kınayın, azarlayın. Hiçbir hatanız olmamışsa da Allah’a hamd ve şükredin. Bu arada daha da güçlenmek için 40 gün boyunca her gün sabah saatlerinde 1000 defa “la ilahe illellah” zikrini söyleyin. Bu yolla ele gelen kulluk hâli, hayatın tüm hâlleri için örnek ve kıstastır.

 

Üçüncü Mektup:

Gencin yazmış olduğu mektubun aslına Allame’den geriye kalan evraklar içerisinde bulunmamıştır. Fakat Allame’nin yazdığı cevaptan, gencin, kendisine verilen düsturları uygulaması sonucu bazı manevî hâletler yaşadığı anlaşılmaktadır.

 

Allame’nin Cevabı:

Aziz kardeşim! Karşılaştığınız bu durum, cezbe hâletidir. Dikkatli olmaya ve murakabeye özen göstermeli, tüm gücünüzle Yüce Allah’a yönelmelisiniz. Kendinizi Hak Müteal’in karşısında görmeli, O’nun huzurundaymışsınız gibi tasavvur etmelisiniz. Bu arada her gün, en azından günün bir kısmında Allah-u Teâlâ ile bir müddet halvet etmeli, O’nun zikriyle meşgul olmalısınız. Allah’tan hayır umut ederek her gün yine “la ilahe ilellah” zikrini 1000 defa veya 1750 defa, hatta imkânınız varsa 3000 defa söylemeye devam etmelisiniz. Yemede, içmede, konuşmada, insanlarla oturup kalkmada, uyumada ifrat ve tefritten kaçınmalısınız. Ayrıca elinizdeki fırsatı da ganimet bilmelisiniz. Nitekim bir hadiste şöyle geçer: “Sizin ömrünüzün günlerinde Rabbinize ait birtakım nefhalar (tecelliler) vardır, onları elde etmeye çalışın.” Allah sizi de bizi de muvaffak etsin; inşaallah.

 

Not: Allame’nin yazdıklarına dikkat edilirse, manevî seyir ve sülukun, yüce makamlara ulaşmanın yolunun tevhitten (la ilahe illellah), günlük muhasebe ve murakabeyi esas alarak bu yolda sebat göstermekten geçtiği anlaşılmaktadır.

 

Bir Gencin Allame Tabatabai’ye Soruları – 1

Allah’ın Rızasını ve Sevgisini Nasıl Kazanabiliriz? 

 

Not: Gençlerin Sesi olan Düşüncesel-i’ni İnstagramda takip etmek için aşağıdaki linki tıklayınız…

https://www.instagram.com/dusuncesel_i/

İletişim