Bismihi Teâla…

 

Allahumme Salli Ala Muhammedin ve Al-i Muhammed.

 

 “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardından gelişinde [uzayıp kısalmasında] akıl sahipleri için elbette ibret verici deliller var.”[1]

 

Kulak duyar, göz görür, akıl tahlil eder. Evrene, kendine bir bak; var oluşunun tezahürünü seyret, Hakka ulaşan yolları tanı ve ünsiyet kur. Yüce Allah’ın verdiği her nimette kulluğun nişanelerini, hakikatin özünü görmek de bir nimet. Nimet içinde nimete ulaşmamızı sağlayan kudretli Rabbimize şükürler olsun.

 

Şüphesiz ki Rabbimizin bize verdiği en büyük nimetlerden birisi Ehlibeyt… Ve Ehlibeytin nazenin gülü Fatıma (s.a)…  Dikenler içinde olsa da eziyet görse de asaleti ile gülistana can veren Fatıma (s.a)… Elleri nasır bağlayan, başkalarını kendisine tercih eden; Risaleti ve velayeti, canı pahasına savunan, işkencelere maruz kalan kızıl gülümüz Fatıma (s.a)… 

 

Ah! Öyle bir gül ki yapraklarının döküldüğü her yerde başka güller vücut buluyor…

 

Hani şebboylar gece kokusunu yayar; herkes uykuda iken, gözler kapalı iken… Fatıma (s.a) da her daim örtüsüne riayet eden; iffetini, onurunu koruyan; gece defnedilmek isteyerek dünyadan beka âlemine göç ederken dahi hayâsından taviz vermeyen bir çiçek…

 

Peki yüzünü güneşe dönen Günebakan çiçekleri  de Fatıma’yı anlatmıyor mu?… Fatıma (s.a) dünyanın çekici süslerine arkasını dönmüş, yalnızca Kâinatın gerçek sahibi azametli Yaratanına yüzünü dönmüştü. Ve Rabbinin kelamını tebliğ eden Nübüvvet Güneşi Resul’e (s.a.a) ve Resul’ün (s.a.a) terbiyesiyle büyüyen Velayet Güneşi Ali’ye (a.s) …

 

Fedakârlık ve sabrın sembolü kardelenler de Fatıma’nın (s.a) teslimiyetini haykırmıyor mu? Öyle bir teslimiyet ki, ayakları şişinceye kadar kıyamda durur, ibadet eder;   öyle bir teslimiyet ki peygamberimiz (s.a.a) “babasının annesi” diye seslenir; öyle bir teslimiyet ki ilim pınarı (a.s) Fatıma’yı (s.a) gördüğünde huzur bulur…

 

Temiz oluşlarıyla bilinen, üzerine gelen tozu uzaklaştıran Nilüfer çiçeklerini gördüğünüzde sizin de aklınıza geliyor mu? Her türlü günahtan beri duran tertemiz Fatıma (s.a)… Tertemiz bir soydan oluşmuş, her türlü rics ve kötülükten uzak… Berrak…

 

Çiçeklerin ilham aldığı bir çiçek… Kusursuz bir çiçek.. Vahiy evinin bağrında açan bir çiçek… Dört mevsimde de yaşayan, çağlar ötesine bile ulaşan bir çiçek…

 

Fatıma Canan

 

Yazarın Diğer Yazıları;

Bir Günahkârın Münacatı

 

——————————————————————————————————————

[1] Al-i  İmran suresi 190. Ayet.

İletişim