Şaban’ın on beşinde Semarra diyarında

Nurlu bir güneş doğdu, o yâr dünyaya geldi

Muntezirler şâd oldu zalim korkuya düştü

Ümit ile beklenen bahar dünyaya geldi

 

Bu ahvâl şâd eyledi semada melekleri

Kabul oldu aşığın gönülde dilekleri

Izdırap nârı ile kavrulan yürekleri

Serinleten pak tahir pınar dünyaya geldi

 

Huzur pınarlarından çağlayıp da akacak

Yeryüzünde adalet çerağını yakacak

Hüküm süren zulümü, esareti yıkacak

Mazlumlumların yaveri ensar dünyaya geldi

 

Hasan ül Askerinin beklenilen evlâdı

Mazlumların umudu, müminlerin muradı

Ahir zaman deminde eyler halka imdadı

Ariflerin bildiği esrar dünyaya geldi

 

Asırlardır yolunu bekliyor gözlüyoruz

Zuhuru arzulayıp  hicranla özlüyoruz

Mazlumların haline baktıkça sızlıyoruz

Aşıkların cananı nigar  dünyaya geldi

 

Arzu Çetinkaya

İletişim