Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…

 

Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yakın akrabalar vasıtasıyla da daha geniş bir alana yayılır. İslam dini aile kavramına çok önem vermiştir. Nitekim, düzenli bir aile hayatı olan mümin, Rabbine karşı görevlerini de düzenli bir şekilde yerine getirir. Bununla birlikte çocuğun kişiliği, anne baba ve kardeşleri ile geçirdiği zaman diliminde oluşur. Sevgiyi, nefreti, doğruyu yanlışı bu dönemde öğrenir. Bundan dolayıdır ki; inançlı, merhamet ve adalet sahibi bireylerin topluma kazandırılmasında aile yapısının önemi büyüktür.

 

Toplumun, bilinçli ahlaklı ve inanç sahibi bireylerden oluşması için, çocuğu evlenmek isteyen her akıl sahibi bireye düşen görev: çocuklarının dünya ve ahiretini en güzel şekilde düzenleyebilecek potansiyele sahip doğru eşi bulmaktır.

 

Doğru eş kimdir, nasıl olur? Gençler evlenirken neyi ölçü almalı, nelere dikkat etmelidir?

 

Evvela, evlenilecek eş adayı hakkında olumlu veya olumsuz karar vermeden önce, evleneceğimiz şahsın yalnızca kendimize eş değil aynı zamanda çocuklarımıza anne ya da baba olacağı gerçeğini göz ardı etmememiz gerekir.

 

Yani siz, eşinizle beraber çocuğunuzun anne ya da babasını da seçme durumundasınız. Bundan dolayıdır ki, yalnızca kişisel duygular, fiziksel görünüm baz alarak karar vermek akıllıca bir davranış olmadığı gibi, İslam’ın evlikte ölçü olarak almamızı tavsiye ettiği önerilerle çelişir.

 

Resulü Ekrem şöyle buyuruyor: “Bir Kadınla dört şeyden biri; malı, soyu-sopu, güzelliği ve dini için evlenilir. Sen dindar olanını seç!

 

Güzellik ve paranın ölçü olduğu evliliklerde mutluluğu yakalamak oldukça güçtür. Bunun yanında güzelliğin, zenginliğin ve soyluluğun hem geçici olduğu hem de olumsuz gelişmelere ve didişmelere sebep olduğu binlerce kez tecrübe edilmiştir. Eş seçimi yaparken, evvela Allah rızası gözetilmelidir.

 

Bununla birlikte, Kur’an ayetleri ve hadislerde evlilikte imanın şart olması açıkça belirtilmiştir: “İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.”[1]

 

 

Hayat arkadaşını seçerken en çok dikkat edilmesi gereken noktaların başında ülkü birliği gelir.

 

Hayatı beraber yasayacağınız kişinin hayata hangi perspektiften baktığı, hedef ve amacının ne olduğu, değer yargıları, en çok üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Aynı duyguları değil de aynı değerleri paylaşan insanlar daha iyi anlaşırlar.

 

Beşeri  aşklar geçici olduğundan, sadece duyguları baz alarak yapılan evlilikler hedef / amaç birliği olmadığı zaman çoğu kez hüsranla sonuçlanır. Evlilikler, bireyler birbirleri ile anlaşabiliyorsa devam ettirilebilir.

 

Anlaşmak da ancak, konuşmakla olur. Beğendiğiniz şahıs, dış görünüşüyle sizin beğeninizi kazanıyor, fakat konuşmaya başladığında bir kopukluk oluşuyorsa burada dikkatli olmak gerekir.

 

Ne kadar çok seviyor olsanız dahi muhatabınızla konuşamıyor, meramınızı anlatamıyorsanız bu evliliği yürütebilmek oldukça zordur.

 

Evleneceğiniz kişinin ailesini araştırmakta fayda vardır. Ailede asalet çok önemlidir. Asaletten kasıt tabi ki toplumsal statü değildir. Kastedilen necabet, dindarlık ve temizliktir. 

 

Nitekim bir rivayette şöyle okumaktayız: Bir gün Allah Resulü (s.a.a) ayağa kalktı ve etrafındakilere şöyle buyurdu: “Bataklıkta biten yeşil ve güzel bitkilerden sakının.” Ey Allah Resulü bu sözden kastedilen nedir diye soruldu. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle cevap verdi: “Kastedilen kötü aile ve bozuk bir ortamda yetişen güzel ve hoş yüzlü kadındır.”[2]

 

“Anasına bak kızını al.” “Armut dibine düşer.”  gibi atasözleri de tamda bunun için söylenmiştir.  İstisnalar olsa dahi erkekler genelde babalarını, kızlar ise annelerini model alırlar. Evlilikle ilgili kararı kendimiz vermekle beraber; ailemize, sözüne, özüne güvendiğimiz dostlarımıza danışmak ve onlarla istişare etmekte fayda vardır.

 

Unutmayalım ki, tecrübe sandığımızdan çok daha önemlidir. Çevremizde tecrübe kazanmış büyüklerimizin fikirlerini değerlendirmek bize büyük fayda sağlayacaktır

 

Evlenilecek adayın kişiliği, karakteri, ahlakı çok önemlidir. Allah Resulü (s.a.a): “Dininden ve emanete riayet edişinden razı olduğunuz biri size gelir de size görücülüğe gelirse onu evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat ortaya çıkar.”[3]

 

Yazımı İmam Ali’nin (a. s) evlenmek isteyen erkeklere tavsiyesi ile sonlandırmak istiyorum.

 

“Sizden her kim evlenme kararı alırsa, iki rekât namaz kılsın, sonra Hamd ve Yasin surelerini okusun ve Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şöyle söylesin: Ey Allah’ım! Bana salih, içten, çok evlatlı, şükreden, kanaatkâr, teslim olmuş ve gayretli bir kadın nasip et ki eğer iyilik yaparsam şükretsin ve eğer seni unutursam bana hatırlatsın, evden ayrıldığımda hayatı ve haysiyeti korusun, eve geldiğimde beni hoşnut ve mutlu kılsın, eğer ona emirde bulunursam itaat etsin, ona yemin içtiğimde bana inansın, eğer ona kızar ve sinirlenirsem beni memnun ve mutlu kılsın. Ey celal ve yücelik sahibi Allah’ım! Böyle bir kadını bana kısmet et; zira ben senin azametli dergahından yardım alıyorum ve senin bana kısmet kıldığından başka bir şeyim yoktur. Eğer bir şahıs bu namazı ve duayı yerine getirecek olursa, Allah onun isteğine icabet eder.  Düğün gecesi geldiği ve kadının yanına geldiği zaman da iki rekât namaz kılsın ve sonra elini kadının alnına koysun ve şöyle desin: Allahumme barek li ve fi ehli ve barek leha fi ve ma cema’te beynena, fecma’ beynena fi hayr ve yemn.”[4]

 

Tüm bekarlarımızın hayırlı eşlerle izdivaç etmeleri dileklerimle…

 

ARZU ÇETİNKAYA

 

—————————————————————————————————————————

Daha fazla bilgi için lütfen şu kaynaklara müracaat ediniz:

 


[1] Bakara Suresi, 221. ayet

[2] El-Kafi, c. 5, s. 332.

[3] Ayet ve Rivayetlerde Aile Düzeni, Seyyid Ali Hüseyni Buhti, Evliliğin İslami ve İlahi Şartları babı, 44. Hadis.

[4] Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c. 100, s. 268, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, 1404 h.k

İletişim