İmam Ali’nin (a.s) 70 Bölümlük İstiğfar ve Rızık Duası

İmam Ali’nin (a.s) 70 Bölümlük İstiğfar ve Rızık Duası

Allame Nuri “Dar’us Selam” adlı kitabında şöyle yazmaktadır: İmam Rıza (a.s), İmam Hüseyin’in (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Bir gün Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) yanında oturmuştum. Arap birisi içeri girdi ve Ey Müminlerin Emiri! Ben çoluk çocuk sahibi...
Yaratanımın Varetme Lütfu

Yaratanımın Varetme Lütfu

“Sonra münezzeh olan Allah yerin sarpından ve yumuşağından, tatlısından ve tuzlusundan toprakları bir araya topladı, suyla karıştırıp halis bir kıvama getirdi, nemlendirerek yapışkan hale getirdi. Bundan yönleri, ilişik yerleri, organları ve bölümleri olan bir suret...
İletişim