Zehra’nın narin yüreği hüzün keder gussa dolu

Çünkü Muhammed Mustafa bu dünyadan göçtü bugün.

Ali’nin büküldü beli kırıldı kanadı kolu

Çünkü Hatem-ul enbiya bu dünyadan göçtü bugün.

 

Habibullahın hanesi sabır özlem hicran kokar

Can dedesinin hasreti Zeynebin sinesin yakar

Hasan ile Hüseyin’in gözlerinden yaşlar akar

Çünkü Resul-u Kibriya bu dünyadan göçtü bugün.

 

Peygamberin âşıkları sinelerini dağlarlar.

Feryad-ı figan eyleyip coşkun sel gibi çağlarlar

Gökyüzündeki melekler Fatıma için ağlarlar

Çünkü canan-ı Fatıma bu dünyadan göçtü bugün

 

Münafıkların elinden resul Ekrem yoruldu

Söz dinlemeyen nadana sitem eyledi kırıldı

Gökyüzünde arş âlâda matem meclisi kuruldu

Çünkü ruh-u Kuran Ta-ha bu dünyadan göçtü bugün

 

Gam gasevet düşmüş idi Fatıma’nın sinesine

Matem havası hâkimdi Ehlibeytin hanesine

Hüzün keder nazil oldu müminlerin cümlesine

Çünkü yüce nur-u  huda bu dünyadan göçtü  bugün

 

Arzu Çetinkaya / Almanya

İletişim