Fatimî Adalet

Fatimî Adalet

İnsan, gelişimi için daima gözlemleme ve örnek alma metotlarına başvurur. İnsanlık medeniyeti bir bütün olarak ele alındığında; insanoğlu geliştirdiği icatların tümünde, tabiatı gözlemlemiş ve bu kusursuz düzenin örneklerinden ilham almıştır. Öte yandan insan, birey...
İletişim