Mübarek Recep Ayı

Mübarek Recep Ayı

Allah’ın daveti Receple gelir, Bilenlere ne de büyük nimettir, Anlayanlar sarılırlar duaya, Hazırlık yaparlar nur Ramazan’a, * * * * * Arınmaktır murad tüm günahlardan, Nasiplenmektir o pak ırmaktan, El çekmektir nefs ile masivadan, Takva elbisesini giydirir yaradan,...
İletişim