Hz. Ali’nin Ashabının Gece Namazı Duası

Hz. Ali’nin Ashabının Gece Namazı Duası

Hz. Ali’nin (a.s) ashab ve yaranlarından olan Zeyd bin Suhan, Hicri Kameri 36 yılında Cemel savaşı vakıasında, Hz. Ali’nin (a.s) safında şehit olmuştur. Şeyh Abbas Kummi, Mefatihu’l Cinan kitabında Zeyd mescidinin amellerinde bu duaya yer vermiş ve Zeyd bin...
Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) Bi’seti

Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) Bi’seti

Bi’set veya Meb’as nedir? “Meb’es”  sözcüğünün lüğat ve ıstılah manası nedir? İslam Kültüründe Bi’setin Yeri nedir? Bi’set gecesinde yapılması gereken ameller nelerdir? Cebrail sadece vahiy esnasında mı Peygamber-i Ekrem’e nazil oluyordu yoksa...
Öğüt mü yoksa…!?

Öğüt mü yoksa…!?

İmam Ali (a.s) kendisine öğüt vermesini isteyen bir adama söyle buyurdu:   “Amelsiz ahiretten ümidi olan ve uzun arzularla tövbeyi geciktiren kimseden olma; o kimse, dünya hakkında zahitler gibi konuşur; fakat dünyayı isteyenlerin yaptığını yapar,...
Hz. Peygamberin Tabibe Benzetilmesi

Hz. Peygamberin Tabibe Benzetilmesi

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Tabibe Benzetilmesi   İmam Ali (a.s) İslâm Peygamberini (s.a.a) doktorlara ve tabiplere benzetmiştir. Çünkü Peygamber (s.a.a) doktorluğu ve tıbbıyla şiddetli bir şekilde ruhsal hastalıklara müptela olup tedaviye muhtaç olan kimseleri...
İletişim