Birinci Muhtemel Kadir Gecesi Amelleri…

Birinci Muhtemel Kadir Gecesi Amelleri…

Kadir Gecesi Müşterek Ameller      1- Gusül almak. Merhum Allâme Meclisî bu guslün güneş batacağı sırada alınıp onunla akşam namazının kılınmasının daha efdal olduğunu yazmıştır.   2- İki rekât namazı, her rekâtta Fâtiha’dan sonra yedi defa İhlâs...
En Ağır Hastalık ve Tedavisi

En Ağır Hastalık ve Tedavisi

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.[1] Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, Ondan en çok korkanınız (en takvalı olanınız)dır.”[2]   Müfessirler, ayetin,...
İmam Hamanei’nin Dünya Kudüs Günü Konuşması

İmam Hamanei’nin Dünya Kudüs Günü Konuşması

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla   Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ım, Hazreti Muhammed’e (s.a.a) ve O’nun pak Ehl-i Beyt’ine (a.s) ve seçkin sahabesine ve tabiine kıyamete kadar salat eyle.   Dünyadaki tüm Müslüman bacı ve...
Sosyal Medya!

Sosyal Medya!

Günümüzde az ya da çok hepimizin hayatını azımsanmayacak derecede etkileyen sosyal medya bağımlısı olduğumuz bir gerçek. Bu gerçek gün geçtikçe sosyal medyanın etkileri konusunda tartışmaların çoğalmasına neden olmakta. Peki bu sosyal medyayı ne kadar kullanmalıyız?...
İletişim